expreszionizmus (a latin 'expresszió': 'kifejezés' szó nyomán)

Ady és Babits
Kassák Lajos 1.
Eredetileg művészettörténeti fogalom, amely kezdetben az összes modern művészeti irányzat (köztük a kubizmus, a futurizmus és az absztrakt művészet) gyűjtőneve volt, később azt az 1885 és 1900 között kibontakozó festészeti irányzatot jelölte, amely - visszahatásképp az impresszionizmusra és a naturalizmusra - a "kifejezés szubjektivitását" hirdette. Az irodalomban a német irodalom 1910 és 1925 között uralkodó irányzata, amely ugyanebben az időben több kelet-közép-európai ország irodalmában is jelentkezett. Az expresszionista stílus jellemzője a szenvedélyesség, szaggatottság, a súlyos tartalmú szavak és felrázó hatású képek kedvelése, a mozgalmasság, az ige uralkodó szerepe (verbalizmus). A magyar irodalomban a századelőn mindenekelőtt Ady Endre kései, Babits Mihály korai költészetében, Kassák Lajos és Szabó Dezső lírájában és szépprózájában játszott nagy szerepet.

VA