Joachim József (1831-1907)

Joachim József
Hegedűművész és pedagógus. Pesten, Bécsben és Lipcsében tanult, és fiatal korától kezdve rendszeresen hangversenyezett. 1847-től Lipcsében, 1850-től Weimarban volt a zenekar koncertmestere, és 1853-1865 között Hannoverben működött mint udvari szólista, koncertmester és zeneigazgató. 1866-tól élete végéig Berlinben élt, ahol az általa 1868-ban alapított Zeneművészeti Főiskola igazgatója és hegedűtanára volt, és vonósnégyesével nagy sikerrel koncertezett. Mendelssohn, Schumann, majd Brahms baráti köréhez tartozott, és egyre inkább eltávolodott a Liszt és Wagner köré csoportosuló új zene táborától. Munkásságának meghatározó vonása a hagyományok megőrzése és tisztelete volt, elsősorban Bach, Beethoven, Schumann és Brahms műveinek interpretátoraként tartották számon.

GL