Kodály Zoltán (1882-1967)

Kodály Zoltán
Bartók Béla és Kodály Zoltán
Zeneszerző, tudós, pedagógus. Kecskeméten született, gyermekkorát vidéken, Galántán és Nagyszombatban töltötte. Budapestre kerüléséig jelentős mértékben autodidaktaként tanult. 1900-ban iratkozott be egyidejűleg a Zeneakadémiára és a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakára. Hans Koessler zeneszerzés-tanítványa lett; a nagyhírű Eötvös-kollégiumnak is tagja. 1904-ben kapott zeneszerző diplomát, 1906-ban pedig doktorátust szerzett a magyar népdal strófaszerkezetét tárgyaló disszertációjával. 1906 decemberétől fél évig tanulmányúton járt Berlinben és Párizsban. 1905-ben kezdett - az addigi gyűjtések tanulmányozása nyomán - népdalokat gyűjteni, s még az évben megismerkedett Bartókkal, akivel attól kezdve egyeztették gyűjtési eredményeiket. 1906-ban jelennek meg közös füzetben első népdalfeldolgozásaik énekhangra és zongorára. 1907-ben került a Zeneakadémiára, ahol a következő évtől veszi át Koesslertől a zeneszerzés oktatását. 1910-ben rendezik meg első szerzői estjét. 1911-ben részt vesz Bartókkal és számos zeneszerző kollégájával az Új Magyar Zene-Egyesület megalapításában, melynek kamaraestjein művei is elhangzanak. 1913-ban hiába nyújt be - ismét Bartókkal közösen - tervet a Kisfaludy Társasághoz teljes népzenei gyűjtésük kiadására. Az első világháború után kinevezik Dohnányi Ernő mellé aligazgatónak. A Tanácsköztársaság bukása után felfüggesztik állásából és támadások érik. A világháború miatt megakadt nemzetközi karrierje szempontjából döntő, hogy 1921-től az Universal Edition jelenteti meg műveit. Az 1923-ban átütő sikerrel bemutatott Psalmus hungaricust 1926-tól kezdve kiemelkedő sikerrel játsszák külföldön. Ugyanez évben mutatják be dalművét, a Háry Jánost, melynek zenéjéből szvitet állít össze. Műveit kiváló karmesterek dirigálják, de mellettük már maga is föllép művei dirigenseként. 1930-ban Toscanini javaslatára dolgozza át egykori vizsgadarabját a Nyári estét. Ezután több jelentős művet ír megrendelésre (Budavári Te Deum Buda töröktől való visszafoglalásának emlékére, Páva variációk az amszterdami Concertgebouw zenekar számára, Concerto a Chicagói Filharmonikusok számára). Bécs náci német megszállása után művei kiadását (Bartókkal együtt) a londoni Boosey & Hawkes cégre bízza. Bartók amerikai emigrációjától kezdve átvette a magyar népdalok sajtó alá rendezésének munkáját. A kiadást azonban - elsősorban a világháború miatt - csak újabb évtizeddel később, 1951-ben lehetett megkezdeni (Magyar Népzene Tára). A Budapest felszabadulását követő első bemutató hangversenyen az óvóhelyen íródott Missa brevist adták elő. A háborút követő években több kitüntetést és kitüntető feladatot kapott; 1946-1949 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Számos külföldi egyetem avatta díszdoktorrá és nemzetközi társaság választotta elnökévé, köztük a Nemzetközi Népzenei Tanács. Élete végéig rendszeres külföldi előadókörutakat tett. Életművében kompozíciói mellett nagy jelentőségűek tudományos munkái és publicisztikai tevékenysége (többek között Bartókról szóló tanulmányai).

VL