modusok

Más néven "egyházi hangsorok". A diatonikus (csak meghatározott számú egész és félhang egymásutánjából álló) hangkészlet különféle záró hangú változatai vagy kivágatai. Például a zongora "fehérbillentyűs" hangsora (=C-dúr a tonális rendszerben) C-től eltérő, elsősorban D, E, F, G záróhanggal. A modális jellegzetességek hangsúlyozása új hangzási és hangzatkapcsolási lehetőségeket jelentett már a 19. század zenéjében is, de különösen a 20. század elején a 18. század óta uralkodó tonális (dúr és moll hangsorokra épülő) zenei szerkesztés összefüggésében.

VL