sirató

Siratás
A halott hozzátartozó elsiratása énekkel, a búcsúztatás egyik legemberibb és legősibb formája. A századunk első felében még élő, főleg temetéskor megszólalt ének improvizált, de tartalmaz olyan kötött dallam- és szövegformulákat, mely a kötetlen szerkezeten belül a dallammenetnek nyugvópontokat biztosít. E nyugvópontok az oktáv hangterjedelmen belül tipikusan a kvint, a kvart és a szekund hangra esnek a diatonikus skálán belül. A halottsirató a magyar népzene ősrétegébe tartozik, benne az egyik legrégibb eurázsiai dallamstílus őrződött meg, s mint stílusmodell döntő hatással volt a strofikus, úgynevezett diatonikus siratóstílus kialakulására.

TL