regösének

Regösök
A téli napfordulóhoz kapcsolódó pogány népszokás dallamanyaga. A hangszerekkel (régen "regössíp", később már csak furulya, köcsögduda, illetve "bika", zörgő eszközök, például láncos bot) kísért szokás a 20. században a Dunántúlon és Erdély udvarhelyszéki területén maradt fenn bőségvarázsló és párokat összeéneklő szerepben. Dúr pentachord (esetleg hexachord, azaz öt vagy hat egymás után következő - d-r-m-f-s illetve d-r-m-f-s-l - hangból álló) hangkészlet és motivikus szerkesztés jellemzi. Motívumai végén gyakori a záróhangról fölugró kvint, mely a "regöskvint" elnevezést kapta.

TL