Réthei Prikkel Marián (1872-1925)

Lakodalmi tánc
Nyelvész, tánckutató, bencés tanár. A magyarság táncai című könyv szerzője (Budapest, 1924), amely az első igazán színvonalas összefoglaló mű a magyar táncról. Az összegyűjtött gazdag forrásanyag közzétételével, elemzésével és rendszerezésével elévülhetetlen érdemeket szerzett, s ezzel mind a tánctörténeti kutatók, mind a táncfolkloristák mesterüket tisztelik benne. Az anyaggyűjtést 1903-ban kezdte el, de könyve a háború miatt csak 1924-ben jelent meg. A könyvön kívül számos tanulmányt is írt tánctörténeti kérdésekről.

FL