Káldy Gyula (1838-1901)

Operaház 4.
Karnagy, zeneíró, az Operaház főrendezője, majd igazgatója. Nevét a régi magyar zenei emlékek gyűjtésével tette ismertté. 1889-ben, a Néprajzi Társaság alakulásakor a Tánc-szekció elnökévé választották. Ő az írója a millennium jegyében készült tánctörténeti összefoglalónak, s tőle származik a Pallas Lexikon magyar táncokra vonatkozó címszava is, amely hosszú időre meghatározta a táncról való gondolkodást Magyarországon. A későbbi kutatás erős kritika alá vetette írásait, de elvitathatatlan érdemei vannak a tánc iránti érdeklődés felkeltésében Magyarországon.

FL