Szabó Dezső (1879-1945)

Szabó Dezső: Az elsodort falu
Író, publicista. 1910-ben a tanárok béremelési mozgalmának részeseként nyílt vitába keveredett Tisza Istvánnal, ezután került a Nyugat és a Huszadik Század körébe. Tanulmányai és elbeszélései jelentek meg a Nyugatban Az avantgárdról szóló első tudósítások az ő nevéhez fűződnek - ez is szerepet játszhatott abban, hogy Kassák Lajos őt kérte fel A Tett beköszöntő cikkének megírására. Adyhoz hasonló következetességgel fordult szembe a háborúval. A tanácsköztársaság kikiáltását lelkesen üdvözölte, de hamarosan kiábrándult belőle. Az elsodort falu című regénye, melyet 1918-ban kezdett írni, s 1919-ben fejezett be, az ellenforradalmi korszak egyik bibliája lett. Életműve a két háború közti időszakban teljesedett ki.

VA