Osztrák-magyar birodalmi címer

 
Ferenc József 3.

 
Osztrák-Magyar Monarchia országai

 
Közös pénzügyek

 
Huszárok, tüzér

 
Főrendiház ülése

 
Falusi táncmulatság

 
Régi képviselőház

 
Ferenc József 2.

 
Beust báró

 
Berlini kongresszus 1.

 
Berlini kongresszus 2.

 
Huszárok Boszniában

 
Andrássy Gyula gróf 2.

 
Deák Ferenc

 
Honvédtiszti csákócímer

 
Táncoló parasztok, polgárok, nemesek

 
Debreceni zsinagóga

 
Börtön

 
Deák Ferenc

 
Követválasztási menet

 
Országgyűlés balközép része

 
Országgyűlés szélsőbal része

 
Képviselőház 2.

 
Lónyay Menyhért gróf

 
Képviselő-választás

 
Ghyczy Kálmán és a balközép

 
Tisza Kálmán 2.

 
Operaring Bécsben

 
Parlament Bécsben

 
Taaffe gróf

 
Lueger, Karl 1.

 
Tisza Kálmán 5.

 
Tisza Kálmán 1.

 
10 forint

 
Tarokkparti

 
Szlovák nemzeti ház

 
Szlovák diákok

 
Ganz öntöde munkásai

 
Sztrájk!

 
Ortodox zsidó

 
Solymosi Eszter

 
Jánszky-ügy

 
Egyéves önkéntes kiképzése

 
Kossuth Lajos

 
Tisza Kálmán és Bismarck

 
Háborús Balkán uralkodói

 
Török és bolgár "gladiátor"

 
Balkáni államok

 
Tisza Kálmán 6.

 
Szapáry Gyula gróf 2.

 
Szilágyi Dezső

 
Cukorgyár

 
Szervezett munkások

 
Agitátor

 
Társadalmi viszonyok

 
Szántó Kovács János és társai

 
Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkant Pénztár

 
Ugron Gábor

 
Wekerle Sándor 3.

 
Justh Gyula 1.

 
Kossuth Ferenc

 
Nemzetiségek

 
Apponyi Albert gróf 3.

 
Kossuth Lajos temetése

 
Magyar bakák

 
Bánffy Dezső báró

 
Bevonulás

 
Panem!

 
Ezredéves kiállítás

 
Pusztaszeri milleniumi ünnepség

 
Városliget

 
Szocialista munkások

 
Programbeszéd

 
Szalonnasütő munkások

 
Kommencióosztás

 
Ludovika Akadémia 2.

 
5 forint

 
Üvegfújók

 
Tüntetés a bécsi Parlament előtt

 
Tömeggyűlés feloszlatása

 
Galiciai zsidók 1.

 
Prágai Vencel tér

 
Koerber, Ernst

 
Széll Kálmán

 
Széll Kálmán és Darányi Ignác

 
Magyar honvéd

 
Honvédelmi minisztérium

 
Khuen-Héderváry Károly gróf

 
Képviselőház 1.

 
Tisza István 1.

 
Chlopy hadparancs

 
Chorin Ferenc

 
Huszadik Század

 
Munkásfelvonulás

 
Áchim L. András

 
Láng-gépgyár

 
II. Rákóczi Ferenc temetése

 
Képviselők

 
Apponyi Albert gróf 1.

 
Választási harc

 
Ferenc Józsefet dicsőítő plakát

 
Ferenc József és Tisza István

 
Fejérváry Géza báró 2.

 
Országház

 
Fejérváry Géza báró 1.

 
Nagygyűlés 1.

 
Prónay Mihály

 
Wekerle Sándor 2.

 
Andrássy Gyula ifj. 2.

 
Darányi és Auersperg

 
Szociáldemokrata Párt

 
Áchim András, Schiller Ferenc és Mezőfi Vilmos

 
10 korona

 
100 korona

 
Losonci gépgyár

 
Népszava és a Szociáldemokrata Párt

 
Románok

 
Csendőrök 2.

 
Pejácsevics Tivadar gróf

 
Nagyatádi Szabó István

 
Tisza István 3.

 
Osztrák-Magyar Bank

 
Lukács László

 
Ferenc Ferdinánd

 
Bíró Mihály plakátja 1.

 
Aradi erőd

 
Bíró Mihály plakátja 3.

 
Tisza és Lukács

 
Vérvörös csütörtök

 
Nagygyűlés 2.

 
Népszava

 
Jászi Oszkár

 
Tisza István 2.

 
Justh Gyula 2.

 
Ferenc Ferdinánd és felesége

 
Szarajevói merénylet

 
Ferenc Ferdinánd tábornoki egyenruhája

 
Hötzendorf, Conrad von 2.

 
Háborús propaganda képeslap

 
Erzsébet királyné 2.

 
Monitorok

 
Belgrád ostroma

 
Huszárroham

 
Gyalogezred

 
Przemysl körüli harcok

 
Háborút éltető tömeg

 
Búcsúzó katonák

 
Károlyi Mihály gróf 2.

 
Hadiüzem nődolgozókkal

 
Pesti polgárok

 
Német tengeralattjáró és torpedóromboló

 
Őrségváltás

 
Isonzói front

 
II. Miklós cár

 
Breszt-litovszki béketárgyalás

 
Burián István gróf

 
Ferenc József 1.

 
IV. Károly és Zita királyné

 
Esterházy Móric gróf

 
Erdei temető

 
IV. Károly

 
Menekültek

 
Wilson, Woodrow

 
Hadirokkantak és jótékonykodó hölgyek

 
Sorbanállás élelmiszerüzlet előtt

 
Bíró Mihály plakátja 2.

 
Osztrák-Magyar Monarchia középcímere

 
Katonatanács

 
Őszirózsás forradalom

 
Károlyi Mihály-emléklap

 
Bíró Mihály plakátja 4.

 
Nemzeti Tanács jelvénye

 
Vásár Besztercebányán

 
Módos gazda családja

 
Sétáló hölgy

 
Kórterem

 
Rácfürdő

 
Rákospalotai híd

 
Csecsemőhalandóság

 
Öngyilkosság

 
Szenvedők

 
A magyar korona országainak népessége

 
Artézi kút

 
Orvosok és nővérek

 
Körfolyosós bérház

 
Elesett katona

 
Budapesti Önkéntes Mentőszolgálat kocsija

 
Kisfiú vajas kenyérrel

 
Bihari asszony

 
Szeszesitalok

 
Kivándorlók 1.

 
Győr 2.

 
Kecskemét 2.

 
Andrássy út és a Gyár utca

 
Váci körút a Bazilikával

 
Kubikosok 2.

 
Magyar Kereskedelmi Bank 1.

 
Bányászok

 
Andrássy Gyula gróf 1.

 
Andrássy kastély

 
Úriszoba a keszthelyi Festetics kastélyban

 
Nádasdy kastély

 
Festetics Tasziló gróf

 
Dzsentri testvérpár

 
Hatvany Lajos báró

 
Kornfeld Zsigmond báró

 
Weiss Manfréd és családja

 
Magyar Kereskedelmi Bank 2.

 
Nagypolgári család

 
Kúria Tiszaigaron

 
Toldy István

 
Úri társaság zsúrja

 
Villa Palicsfürdőn

 
Adományt gyűjtő hölgyek

 
Pesti trafik

 
Budai Tabán

 
Virágárus asszony

 
Kispolgári lakás konyhája

 
Debreceni csizmadiaműhely

 
Parasztházaspár

 
Szántás tehenekkel

 
Cséplés 2.

 
Kendertiloló asszonyok

 
Apátipusztai birtok

 
Zsellérház

 
Summás aratók

 
Kubikosok 1.

 
Gépgyári munkások

 
Pécsi Türr gőzmalom

 
Bányászok Gömörben