jaltai megállapodás

Churchill, Roosevelt és Sztálin
1945. február elején az antifasiszta hatalmak vezetői a Krím-félszigeten lévő Jaltában tanácskoztak, majd február 11-én közös nyilatkozatot tettek közzé, amelyben síkra szálltak amellett, hogy a háború befejeztével Közép-Európa népei szabad és demokratikus választások keretében döntik el állam- és kormányformájukat, határozzák meg országuk politikáját. A dokumentumban foglalt magasztos elvekkel szemben Jaltában a nyugati hatalmak lényegében hallgatólagosan tudomásul vették, hogy a térség viszonyait a Szovjetunió akarata szabja majd meg. Ez a híres jaltai szellem terelte mederbe a térség történelmét lényegében egészen az 1989-es rendszerváltásig, ez pecsételte meg az 1956-os magyarországi forradalom, nemkülönben az 1968-as csehszlovákiai, valamint az 1980-as lengyel demokratikus fordulat sorsát.

PP