Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB)

Vorosilov, Kliment Jefremovics
A második világháborúban győztes Szövetséges Hatalmak Németország volt európai szövetséges országaiban (Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország és Románia) a fegyverszüneti szerződések végrehajtásának ellenőrzésére hívták életre a SZEB-et, amelyben a győztes államok delegáltjai foglaltak helyet. Elnöke mindig annak az országnak a képviselője volt, amelynek hadserege az adott ország területén a háborús hadműveleteket végrehajtotta (majd pedig a megszállást foganatosította). A magyarországi SZEB elnöke Vorosilov, és legnagyobb létszámú missziója a szovjet volt. Mellettük amerikai, angol, csehszlovák és jugoszláv tagok voltak. Gyakorlatilag a szovjetek vezetése alatt állt. Működése az 1947-es békeszerződés életbe lépése után szűnt meg.

GJ