Nemzeti Főtanács

Dálnoki Miklós Béla 1.
Gerő Ernő 2.
A provizórikus állapotok idején, a fegyverszüneti szerződés aláírását követően az Ideiglenes Nemzeti Kormány az államfőt megillető jogok ideiglenes gyakorlására 1945. január 26-án egy testületet állított fel, amelyet Nemzeti Főtanácsnak neveztek. Ennek hivatalból tagja volt a miniszterelnök, az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke és egy kommunista képviselő. (Ekkor Dálnoki Miklós Béla, Zsedényi Béla és Gerő Ernő.) 1945 decemberében módosították a Nemzeti Főtanács összetételét: tagja a nemzetgyűlés elnöke és a nemzetgyűlés által választott két tag. A Nemzeti Főtanács a köztársasági elnöki tisztség betöltésével (1946. február 1-jén) szűnt meg.

GJ