Kovács Imre (1913-1980)

Kovács Imre
Plakát 34.
Nemzeti parasztpárti politikus, író. A műegyetemen közgazdaságtant tanult. Bekapcsolódott a falukutatásba, a szociológia és szociográfia művelőjeként lett a népi írók irányzatának markáns tagja. Legnagyobb hatású műve az 1937-ben megjelent Néma forradalom, amiért három hónapi börtönre ítélték. Részt vett a Márciusi Front és a Nemzeti Parasztpárt megalakításában. Az ellenállási mozgalom egyik fontos szereplője. 1945 után képviselő, és szembeszállt a kommunista hatalommal. 1947-ben emigrációba kényszerült, 1949-től az Egyesült Államokban élt.

GJ