Serédy Jusztinián 1.
Serédy Jusztinián hercegprímás a Szent István-napi körmenetben, 1941. augusztus 20.
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 254. kép.
Fotó: Horváth Béla
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest