Tito, Joszip Broz (1892-1980)

Tito, Joszip Broz
Jugoszláv (horvát) politikus. 1937-től haláláig a Jugoszláv Kommunista Párt vezetője. A német megszállás elleni kommunista partizánharc irányítója. 1953-tól haláláig a délszláv állam elnöke. Karakán politikája kivívta Sztálin ellenszenvét, 1948-ban országát a Szovjetunió kizárta a kommunista közösségből, 1955-ben azonban Sztálin utóda, Hruscsov bocsánatot kért a kiátkozásért. Az önigazgatáson alapuló sajátos szocializmus felépítésére tett - sikertelen - kísérletet.

PP