Szegedy-Maszák-memorandum

Szegedy-Maszák Aladár (a Külügyminisztérium politikai osztályának munkatársa, 1943. július végétől vezetője) által készített, dokumentum, amelyet 1943 nyarán a semleges országokban működő követek többsége, a béketapogatódzások részvevői kaptak meg. Jól tükrözi a korabeli hivatalos Magyarország magáról, nemzetközi meghatározottságairól alkotott felfogását, vágyott jövőképét. A memorandum feladta az integrális revízió álláspontját, s rezonálva a két háború között is továbbélő, sőt felerősödő föderációs törekvésekre (1942 januárjában csehszlovák-lengyel, valamint görög-jugoszláv föderációs megállapodást írtak alá) a Kárpát-medencei Commonwealth tervét veti fel. A memorandumban tükröződő magyar válasz erre "a legteljesebb elvi rokonszenv" kinyilvánítása mellett az volt, hogy "Magyarország egyelőre tartózkodással kénytelen nézni ezeket a tervezgetéseket, mert a federációs akarat kétségtelen megnyilvánulását nem képes felfedezni az érdekeltek között, de nem látja azt az államot sem, amely hatalmával a federációt létre tudná hozni". A világháború utáni fejlemények igazolták ezt a felfogást, 1943-ban azonban a memorandum teljes elutasításra talált. "Ha a magyar kormány azt reméli - jegyezte fel a Foreign Office, vagyis az angol külügyminisztérium illetékese -, hogy ezek a gondolatok alapul szolgálhatnak a velünk folytatandó tárgyalásokhoz, akkor még nagyon sokat kell tanulnia."

PP