kulák

Kulák kamrájában
A gazdagparasztok és a módosabb középparasztok orosz eredetű és pejoratív jellegű megnevezése. Magyarországon 1948 után jelent meg és terjedt el a fogalom. Általában a 25 hold feletti földtulajdonnal rendelkező és osztályellenségként kezelt parasztokat nevezték így.

RI