gazdasági munkaközösség (gmk)

Magánszemélyek olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetei, melyek gazdálkodó szervezetek tevékenységét kiegészítő munka végzésére jöttek létre, főleg a szolgáltatás és kisüzemi termelés terén. (Társasági szerződéseik alapját az 1981. évi 15. számú tvr., illetve a 28/1981. számú minisztertanácsi rendelet teremtette meg.)

RI