téeszcsé

Pór: A termelőszövetkezetek...
Termelőszövetkezeti csoport. Kis létszámú mezőgazdasági termelőszövetkezet a szocialista korszakban. A modern társadalmakban a hatékony termelés elengedhetetlen feltétele a hagyományos egyéni gazdálkodás meghaladása. A szocialista társadalmakban azonban ezt a modernizációs kihívást számos alkalommal politikai nyomással, nemegyszer durva erőszak alkalmazásával érvényesítették a parasztsággal szemben. Mindezt tetézte a gazdaság reálfolyamataiba történt voluntarista beavatkozás, a piac törvényeinek negligálása, az árak önkényes megállapítása.

PP