kishaszonbérlet

Arató
A föld tulajdonosa és bérlője közötti olyan jogviszony, amelynek értelmében a bérlő jogosult a bérbe vett föld időleges használatára és hasznainak szedésére, s ennek fejében haszonbért fizet a tulajdonosnak.

RI