Termelőszövetkezeti belépés
Termelőszövetkezeti belépési nyilatkozat, Nemesbőd, 1960
Eredeti dokumentum, magántulajdon.