depriváltak

Cigányputri 2.
Szó szerint: valamitől megfosztottak. Szűkebb értelemben a szegényeket, tágabb értelemben mindazokat így nevezik, akik nélkülöznek valamit, ami a társadalom nagy többségének rendelkezésére áll.

RI