Gizella-malom
A Gizella-malom
Kiss Katalin: Ipari műemlékek. A mi Budapestünk.
Városháza, Budapest, 1993, 38. oldal.