Tüntető diákok
Tüntető szocialista diákok a Múzeumkertben, 1919 tavaszán
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 161. kép.
Fotó: Müllner János
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest