Kassa visszafoglalása
Ünnepség Kassa visszafoglalásakor, 1919. június 10.
A kép jobb szélén Kun Béla.
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 162. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest