Garbai Sándor és Kun Béla
Garbai Sándor bejelenti a proletárdiktatúra kikiáltását, mellette Kun Béla, 1919. március 23.
Salamon Konrád: A csonka ország.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1998, 21. oldal.