Prónay-különítményesek
Prónay-különítményesek akasztanak, 1919. augusztus 23.
Somogyi Ferenc, a tabi járási direktórium tagjának kivégzése
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 168. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest