Volksbund gyűlés
Magyarországi Volksbund-gyűlés
Salamon Konrád: A csonka ország.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1998, 91. oldal.