Szekfű Gyula
Szekfű Gyula
Magyarország története 1918-1919, 1919-1945.
Főszerkesztő: Ránki György.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, 99. kép.