Losonczi Pál
Az Elnöki Tanács elnöke, Losonczi Pál fogadása Indonéziában
Huszár István-Bassa Endre-Fábri Magda: 30 év krónikája 1956-1986.
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986, 240. oldal.