Földosztás
Földosztás a zalaegerszegi Kaszaházán, 1945. május
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 279. kép.
Fotó: Békés András
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest