Lengyel menekültek
Lengyel menekültek 1939 őszén
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 226. kép.
Fotó: Escher Károly
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest