Erdélyi magyar család
A szovjet csapatok elől menekülő erdélyi magyar család, 1944. október
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 244. kép.
Fotó: Walther Faupel
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest