Szlovákok kitelepítése
Békés megyéből Csehszlovákiába áttelepülő idős szlovák házaspár az érsekújvári vasútállomáson, 1947. augusztus
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 285. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest