Kun Béla (1886-1939)

Kun Béla
Garbai Sándor és Kun Béla
Kommunista politikus. Kolozsvárott végzett egyetemet, 1902-től a szociáldemokrata párt tagja, újságíró és párttisztviselő. Az első világháborúban 1916-ban orosz fogságba esett. Belépett a bolsevik pártba, és kapcsolatba került annak legfőbb vezetőivel. 1918 novemberében illegálisan hazatért, és megalakította KMP-t. A Tanácsköztársaság idején külügyi népbiztos, de ténylegesen a diktatúra vezető embere. A bukás után Ausztriába, majd a Szovjetunióba emigrált. A Kommunista Internacionálé egyik vezetője, az emigráns KMP moszkvai frakciójának irányítója. 1939-ben - miután koholt vádakkal letartóztatták - a GULAG-ban pusztult el.

GJ