Ifjúsági nagygyűlés
A "köztársaság elleni összeesküvést" elítélő ifjúsági nagygyűlés, 1947. március 1.
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 289. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest