Gát Ernő
Gát Ernő, a Klement Gottwald (azelőtt Ganz) Villamossági Gyár sztahanovistája, 1953
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 297. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest