Kulák kamrájában
A rendőrök elrejtett termények után kutatnak egy "kulák" kamrájában, 1951. március
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 300. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest