Horthy Miklós (1868-1957)

5 pengő (1930)
Horthy Miklós 5.
Plakát 33.
Magyarország kormányzója (1920-1944). Nagybányai Horthy Miklós Kenderesen, középbirtokos családban született. Tengerésztiszt lett, 1909-től Ferenc József szárnysegédje. A háború alatt több csatában vett részt, érdemeiért altengernaggyá lépett elő, ő volt a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka. 1919. júniustól a szegedi ellenkormány hadügyminisztere, majd a Nemzeti Hadsereg fővezére. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig kormányzóként Magyarország államfője. Ekkor a németek és nyilasok fogságában kényszerűen lemondott; a Német Birodalomba szállították, ahol háziőrizetben tartották. A háború után nem nyilvánították háborús bűnösnek. Portugáliában (Estoril) telepedett le, s itt élt haláláig. 1993-ban helyezték örök nyugalomra a kenderesi családi sírboltban.

GJ