Menekülők
Menekülők az osztrák-magyar határon, 1956. november
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 323. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest