Falusi zsidó asszony
Deportált falusi zsidó asszony
Salamon Konrád: A csonka ország.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1998, 86. oldal.