Svábok kitelepítése
Sváb család kitelepítése Békásmegyerről Baden-Württenbergbe, 1946 tavaszán
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 282. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest