Földosztási birtoklevél
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány által kiadott földosztási birtoklevél, 1945. május
Eredeti dokumentum, magántulajdon.