Apponyi Albert gróf (1846-1933)

Apponyi Albert 1.
A 19. század végének és a 20. század első harmadának köztiszteletnek örvendő, talán legtekintélyesebb politikusa. Jogi diplomát szerzett, és a világnyelveken választékosan beszélt. 1872-től több ciklusban országgyűlési, illetve nemzetgyűlési képviselő, valamint főrendiházi majd felsőházi tag. A konzervatív-liberális politika megtestesítője. Több ízben kultuszminiszter. 1919-1920-ban a magyar békedelegáció vezetője a párizsi békekonferencián. 1925-től haláláig Magyarország fődelegátusa a Nemzetek Szövetségében.

GJ