kisantant

Kisantant tanácskozás
1920-ban Csehszlovákia és Jugoszlávia (akkoron még hivatalosan: Szerb-Horvát-Szlován Királyság) a trianoni bilincset esetleg lerázni akaró Magyarország ellen kötött szövetséget. 1921-ben hasonló céllal Csehszlovákia és Románia, majd még ugyanebben az esztendőben Románia és Jugoszlávia szövetkezett. E három ország szövetkezését először egy budapesti lap nevezte gúnyosan apró antantnak, amit azonban az érintettek büszkén elvállaltak. A szövetség felett megszületésekor Róma bábáskodott, hamarosan azonban a kisantant egyértelműen a francia nagyhatalom eszköze lett. 1933-ban szabályos blokká szerveződött. Csehszlovákia 1938-1939-es bomlási folyamatával párhuzamosan megszűnt.

PP