Budapesti Értéktőzsde
Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, 1998. augusztus 14.
Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókrónikája 1845-2000.
Szerkesztette: Stemlerné Balog Ilona és Jalsovszky Katalin.
Helikon Kiadó, Budapest, 2000, 366. kép.
Fotó: Túry Gergely
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Budapest