optánsperek

A kisantant-országokban a világháború után jelentős földreformokat hajtottak végre, ezeket minden esetben felhasználtak arra is, hogy saját nemzetüket a kisebbségek - így főleg a magyarság - rovására erősítsék. A Magyarország javára optáltak - tehát azok, akik magyar honosságot választottak valamelyik kisantant ország állampolgársága helyett - földbirtokait, más anyagi javait gyakran elkobozták kártérítés nélkül. Mivel ezt a békeszerződés tiltotta, ezért a kárvallottak pereskedésbe fogtak, eredményt azonban nemigen értek el. Védelmükben a magyar állam már 1927-ben a Népszövetséghez fordult, annak tekervényes ügyintézése ellenben nem hozott eredményt.

PP