Brocchi-terv

Mussolini az olasz-osztrák-magyar együttműködést a gazdasági kapcsolatok elmélyítésével is szilárdabbá szerette volna tenni. A konkrét terv Igino Brocchi olasz gazdasági diplomata nevéhez fűződött, aki - mivel akkoron a kereskedelmi kapcsolatok elvileg még a szabadkereskedelem elvén, a vámtámogatások tilalmán nyugodtak - az olasz-osztrák-magyar áruforgalmat kétoldalú rejtett preferenciák rendszerével akarta felélénkíteni. A terv megvalósítása azonban - jóllehet 1932-ben olasz-magyar és olasz-osztrák szerződésben öltött testet - akadozott. A három gazdaság nem szorult egymásra, nem egészítette ki egymást. Bár korábban voltak ilyen vonásaik, ám azok az első világháború utáni gazdasági elzárkózás, autarch gazdasági fejlődés következtében mindinkább elhalványodtak.

PP