négyhatalmi paktum

Hitler, Adolf
Jóllehet Hitler kancellári kinevezését az európai közvélemény java ellenszenvvel fogadta, 1933. június 7-én Anglia, Franciaország és Olaszország Rómában Németországgal paktumot parafált abban a tévhitben, hogy a politikai problémákat Hitlerrel egyetértésben rendezni lehet.

PP